Přeskočit na obsah

Institut transformace konflitku

Je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je rozvíjet, posilovat a šířit ideje a principy transformativního přístupu ke konfliktům či jiným interakcím a garantovat kvalitu transformativní praxe.Vyšel první ITK zpravodaj

Co ITK nabízí?

Nácviky transformativní mediace! - podzim 2022

Máte za sebou výcvik v transformativní mediaci, ale hledáte příležitost, jak svoje dovednosti udržovat, pěstovat a zlepšovat? Institut transformace konfliktu (ITK) pořádá letos na jaře mediační nácviky. Je to nácvik pod vedením vždy jednoho z členů ITK – Robin Brzobohatý, Lenka Poláková, Martina Cirbusová, Hana Kroupova. Je možné se účastnit aktivně – v roli mediátora, nebo pouze jako pozorovatel.

 

Termíny:

15.9.2022 – od 15:00 pod vedením M. Cirbusové v Brně – osobně

14.10.2022 – od 9:00 pod vedením L. Polákové v Olomouci – osobně
15.11.2022 – od 16:00 pod vedením Robina Brzobohatého v Brně – osobně.

Lidé v ITK

Lenka Poláková

Vedoucí mediačního centra Olomouc

Martina Cirbusová

Vedoucí Mediačního a edukačního centra, 
Manželských a rodinných poraden Brno

Robin Brzobohatý

Mediátor, facilitátor

Hana Kroupová

Lektorka, mentorka a mediátorka

Ondřej Toth

Psycholog na volné noze

Co je transformativní mediace?

Transformativní mediace je založená na vnímání konfliktu jako krize lidské interakce. Strany tak potřebují pomoc při překonávání této krize a při obnovování konstruktivních interakcí. Vychází z přesvědčení, že výskyt konfliktu vede k destabilizaci ve vnímání nejen sebe samých, ale i sebe navzájem, takže strany konfliktu spolu interagují způsobem, jenž je činí současně více zranitelnými a sebestřednějšími, než tomu bylo před vznikem konfliktu. Lidé v konfliktu tak prožívají jak relativní slabost, tak i relativní sebestřednost, což vede k negativní dynamice konfliktu. Interakce mezi stranami velmi rychle selhává a přechází ke vzájemně destruktivním, odcizujícím a odlidšťujícím charakteristikám.

Transformativní mediace vychází z předpokladu, že i přes potenciálně destruktivní účinky konfliktu, jsou lidi schopni se vrátit zpět k osobní síle nebo sebejistotě (posuny ke zmocnění) a ke svému vnímání otevřenosti, vnímavosti vůči ostatním (posuny k uznání). Cílem transformativního mediátora je podpořit u stran možnosti transformace konfliktu (konstruktivní změna v kvalitě interakce), a to skrze podporu úsilí stran dosáhnout zmocnění a vzájemného uznání. 

Seznam transformativních mediátorů